Akupunktur enligt västerländsk inriktning vid bl.a akuta och kroniska smärttillstånd har använts som en medicinsk behandlingsform under lång tid för att bota och lindra smärta och sjukdom. År 1984 godkände socialstyrelsen medicinska akupunkturen som behandlingsmetod för smärta inom sjukvården vilket innebär att förklaringsmodellerna bygger på ett fysiologiskt resonemang. År 1993 utvidgades indikationsområdet att även innefatta vissa sjukdomstillstånd enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Akupunkturen har alltså visat sig vara en mångfacetterad behandlingsmetod.

Medicinska akupunkturen kan användas vid smärta från en vävnadsskada, det vill säga vanlig smärta. Exempel på smärtor som brukar svara bra på akupunktur är muskel- och ledsmärtor, smärtor i samband med artrossjukdom eller reumatologiska sjukdomar, migrän, smärta under förlossning och bäckensmärta under graviditet. Vissa typer av illamående och muntorrhet kan också behandlas med akupunktur.

Modern kunskap och forskning har kunnat visa att den medicinska akupunkturen fungerar via kroppens nervsystem och kan påverka nervsystemet självt samt kroppens hormon- och immunsystem. I och med detta har bla den smärthämmande effekten som uppnås kunnat förklaras. Mest används denna typ av akupunktur mot smärta.