Dry needling är en behandlingsmetod där smärtande och spända punkter i muskler, s.k. triggerpunkter stimuleras med en akupunkturnål. Behandlingen når djupt ner i muskulaturen och är en mycket kraftfull och effektiv metod för att behandla triggerpunkter och därmed smärtan. En triggerpunkt är ett spänt muskelstråk eller en knuta i muskeln som ger smärta lokalt, men kan även ge smärta i andra områden, s.k. refererad smärta. Triggerpunkter uppkommer när en muskel blir överarbetad, antingen under längre tid eller vid akut överbelastning. Själva sticket brukar inte kännas, men då vi går på triggerpunkterna aktiveras ¨the local twitch response¨ (LTR) som kan kännas som en elektrisk, krampkänsla i  muskeln när den snabbt drar ihop sig.

Namnet Dry needling kommer från att det vid tidigare studier användes nålar där smärtstillande läkemedel sprutades in i muskeln. När det sedan testades att inte spruta in läkemedel sågs samma smärtlindring hos patienten. Nålar utan läkemedlet fick då namnet ”torr nålning”, eller dry needling.